โรงงานผลิตเบต้า 1,3–1,6 กลูแคน (AUREO FACTORY)

โรงงานผลิตที่สะอาดและทันสมัย ได้รับรองมาตรฐาน จากรัฐบาลญี่ปุ่น Aureo Co., Ltd. (Kazusa) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ผลิต ไบโอเทคโนโลยี บริเวณที่ราบเชิงเขาจังหวัดชิบะ ใกล้ทะเล รายล้อมด้วยป่าไม้ และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ มั่นใจด้วยมาตรฐานการผลิตแบบ GMP จากประเทศ ญี่ปุ่น

บรรยากาศโรงงาน ขั้นตอนการผลิตและการทำงานของ คนญี่ปุ่น , โรงงานมีตัวตนจริง ทำที่ญี่ปุ่นจริง 100%